Podávanie daňových priznaní

Fyzické osoby môžu na podanie daňového priznania využiť tri spôsoby – môžu daňové priznanie poslať buď elektronicky (prostredníctvom aplikácie eDane Java alebo portálu finančnej správy), alebo ho môžu v papierovej podobe poslať poštou či priniesť na podateľne daňových úradov.

Najčastejšie chyby v papierových priznaniach (v prípade občanov – fyzických osôb):

  • neuvádzanie rodného čísla na každej strane priznania,
  • chýbajúci podpis daňovníka,
  • nesprávne uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri poberaní starobného dôchodku,
  • nevyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (vyhlásenie o darovaní 2%).

Riešenie, ako predísť týmto chybám, je podať daňové priznanie elektronickou formou. Ak chce občan či podnikateľ komunikovať s finančnou správou elektronicky, je potrebné, aby si vybavil dohodu o elektronickej komunikácii alebo zaručený elektronický podpis (ZEP).

Dohodu o elektronickej komunikácii je možné podpísať na miestne príslušnom daňovom úrade. Táto dohoda je bezplatná a umožňuje neobmedzenú komunikáciu s daňovým úradom. Občan, po podpise tejto dohody, nie je limitovaný na otváracie hodiny pošty či podateľne daňového úradu. Elektronicky môže dokumenty poslať aj v poslednej minúte posledného dňa na podanie priznania (teda napríklad 31. marca 2016 môže podať daňové priznanie na daň z príjmu aj o 23:59 hod.).