Podávanie daňových priznaní

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napríklad daňové priznanie za rok 2018 sa podáva v období od 1.1.2019 do 31.3.2019 vrátane (resp. do 1.4., keďže 31.3. pripadne na nedeľu). Ak nestíhate podať daňové priznanie včas, môžete si predĺžiť lehotu na podanie o 3 mesiace, pri príjmoch zo zahraničia až […]