Podávanie daňových priznaní

Fyzické osoby môžu na podanie daňového priznania využiť tri spôsoby – môžu daňové priznanie poslať buď elektronicky (prostredníctvom aplikácie eDane Java alebo portálu finančnej správy), alebo ho môžu v papierovej podobe poslať poštou či priniesť na podateľne daňových úradov. Najčastejšie chyby v papierových priznaniach (v prípade občanov – fyzických osôb): neuvádzanie rodného čísla na každej strane […]